Begassingsprocedure

Procedure

• Voordat de goederen gebracht worden, dient opdrachtgever een opdrachtformulier in te vullen (kan digitaal).
• Het vervoer van de goederen naar Hengelo (Overijssel) en weer terug naar plaats van bestemming wordt door de opdrachtgever zelf geregeld.   Van Meijel regelt geen transporten.
• Bij aankomst worden pallets, dekens en sjorbanden aangeboden en dient de opdrachtgever de spullen zelf op de pallet te pakken.
  Dat oppakken mag tot maximaal 2 meter hoog, als de goederen maar stevig vast staan en niet kunnen omvallen/verschuiven. Opdrachtgever is   hiervoor zelf verantwoordelijk.
  Mocht tijdens het vullen van de container blijken dat de goederen niet stevig staan, dan zal Van Meijel dit herstellen. Mocht hiervoor meer   palletruimte nodig blijken te zijn, dan zijn de kosten hiervoor voor rekening van opdrachtgever.

Levertijd

De begassingsbehandelingen vinden altijd in het weekend plaats.
De goederen dienen uiterlijk donderdag voor de behandeling in ons magazijn aanwezig te zijn.
De goederen kunnen ’s maandags na de behandeling weer worden opgehaald.

Reservering

Reservering van een plaats is mogelijk. De kosten van de behandeling dienen dan vooraf betaald te worden. Zodra de betaling binnen is, sturen wij u een bevestiging met een definitieve behandelingsdatum.
Wanneer u geen plaats vooraf reserveert, kan het zijn dat de container op het moment dat u de goederen in Hengelo aflevert vol is (of compleet is gereserveerd). Uw goederen worden dan de eerstvolgende begassing behandeld (goederen die u brengt zijn altijd binnen 4 weken behandeld).

Schade

Door een begassingsbehandeling kunnen meubelstukken niet beschadigd raken. Uiteraard kan tijdens transport en het oppakken van de pallets wel schade ontstaan. Daarom vragen wij de klanten om de goederen persoonlijk aan te leveren en op te pakken. Medewerkers van Van Meijel willen u uiteraard wel behulpzaam zijn met het op de pallets pakken, maar kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade die hierbij ontstaat.

van Meijel