Houtaantasting

Kenmerken houtaantasting door insecten

Kenmerken van houtaantasting door insecten zijn meerledig. Houtaantasting kenmerkt zich doordat deze insecten letterlijk uw hout opvreten. Het zijn de larves van deze insecten die, nadat ze uit het eitje uitkomen, in hun larvefase oftewel wormfase gaten boren in uw hout en het hout opvreten. In het hout worden door de larves van de houtworm en andere houtaantastende insecten boorgangen gevormd. Op de grond kunt u het fijngemalen hout aantreffen, ook wel boormeel genaamd. Volwassen exemplaren vliegen uit en veroorzaken uitvliegopeningen (kleine gaatjes in het hout). Een ander kenmerk van actieve houtaantasting is dat u mogelijkerwijze de houtaantasters daadwerkelijk kunt horen knagen.

van Meijel