Begassen van collecties

Collecties van hout kunnen aangetast zijn met houtaantastende insecten. Een effectieve en efficiente methode van behandelen is door middel van vergassen. Dit zorgt voor een 100% afdoding van alle houtinsecten in alle fasen, zonder dat er met natte middelen gewerkt hoeft te worden.

Van Meijel voert regelmatig vergassingen uit van collecties en monumentale voorwerpen. Hierbij kunt u onder meer denken aan houten voorwerpen zoals schilderijen, beelden van hout, kerkbanken, monumentale kasten. Van Meijel voert in opdracht van onder andere de monumentenzorg, diverse musea en kerken vergassingen uit van hun waardevolle collecties uit tegen houtinsecten als houtworm, boktor en de bonte knaagkever.

In de speciaal ingerichte begassingsruimte zijn wij in staat om uw collecties te vergassen tegen houtinsecten. Voor meer informatie over de werkwijze van behandeling, treft u meer informatie aan op:

Ook kunt u direct telefonisch contact opnemen.