Meubels begassen

Houtaantastende insecten komen niet alleen voor in woningen en gebouwen, maar kunnen ook in meubelen en antiek zitten. Ongediertes als houtworm, boktor,  spinthoutkever en de bonte knaagkever kunnen uw meubels en antiek onherstelbaar  beschadigen.

Wanneer u houtaantasting door insecten heeft in meubels of antiek, dan kunt u dit laten begassen oftewel vergassen. Van Meijel heeft een speciale gassingsruimte waar de begassingen voor meubels en antiek plaatsvinden. Begassingen van goederen betreft onder meer tafels, stoelen, kasten, bureau’s, piano's en antiek.

Van Meijel kan uw meubelen vergassen, zodat de houtinsecten in alle stadia honderd procent worden afgedood. Deze houtaantasters zullen uw goederen dan geen schade meer toebrengen.

De procedure van een begassingsbehandeling voor meubels en antiek treft u onderaan deze pagina. Mocht u meer informatie wensen over het begassen van meubelen of  begassen van antiek, neemt u dan gerust contact met ons op.

Wilt u uw een begassing laten uitvoeren, dan ontvangen wij hiervoor graag een reservering. Uw spullen dienen 1 week tot uiterlijk 1 dag voor de aanvangsdag bij ons gebracht te worden.

Op aanvraag is het ook mogelijk om de begassingsruimte exclusief te huren voor uw meubelen, antiek en/of monumentale voorwerpen. Deze begassing vindt dan in een extra weekend plaats.

Procedure    Klik hier voor informatie over de begassingsprocedure.
Formulier    Klik hier om een opdrachtbon uit te printen.
Prijzen    Klik hier voor de prijslijst.

van Meijel