Boot begassen

Houtaantasters komen niet alleen in woningen voor of in bijvoorbeeld uw meubels. De houtaantastende insecten houtworm, boktor, spinthoutkever en de bonte knaagkever kunnen tevens in uw boot, woonboot, schip of binnenvaartschip voorkomen en daar schade aanrichten.

Zodra u houtaantasting door insecten heeft in uw boot, dan kunt u dit laten begassen oftewel vergassen. Van Meijel kan uw boot, woonboot, schip of binnenvaartschip  begassen cq vergassen tegen houtaantastende insecten. Door middel van het begassen van insecten die uw hout aantasten, worden deze insecten in alle stadia honderd procent afgedood.

     

Om een begassing tegen houtaantasting mogelijkerwijze uit te voeren, vindt allereerst een gratis en vrijblijvende inspectie van uw boot of vergelijkbaar bezit plaats. Mocht u een vrijblijvende inspectie wensen of mocht u meer informatie willen over het begassen van boten of het begassen van bijvoorbeeld uw binnenvaartschip, neemt u dan gerust contact met ons op.

Bedrijfsfilm over het vergassen van houtinsecten in schepen       

Houtworm Begassen